Skogsgödsling är en del av lösningen

Ju mer skogen växer desto mer ökar kolinbindningen – ett aktivt skogbruk är bra för klimatet, hävdar Johan Bergh, professor i skogsskötsel på Linnéuniversitetet.

Det bekräftar återigen att skogsgödsling med kväve bidrar till bättre klimat. En gödsling som ger 15 m3sk i ökad tillväxt per hektar motsvarar ett extra upptag av 10 000 kg CO2, netto. Dvs att då är produktion av kvävegödsel och alla transporter som genererar utsläpp av CO2 avdragna.

Till sidans top ↑