Beställ SG-systemet

Välkommen med din beställning

» Direkt till vårt beställningsformulär

Bildexempel

Till din hjälp har vi gjort ett exempel på hur en beställning kan se ut.

Viktigt att tänka på:

  1. Startplats

   Planera din beställning utifrån s.k. startplatser, alltså platser där maskingruppen kan lasta av och på maskinerna och där gödsel kan avlämnas. Alla objekt som ligger inom 1 km körväg från varandra hör till samma startplats och debiteras därefter.

   OBS! Koppla ihop beställningen med kartmaterialet så att det är lätt att hitta rätt karta till rätt startplats och objekt. Beställningsformuläret innehåller exempel på hur det kan fyllas i. Om en startplats är stor, så meddela oss inte bara startplatsen utan också lämpliga lossningsplatser för gödselsäckarna.

  2. Pris

   Beställ helst senast den 15 mars. Då planerar vi kommande säsong och kan erbjuda bäst pris!

   Gödslingen debiteras i helt antal spridda ton per startplats. Totalkostnaden för SG-systemet kan fastställas före spridning när areal och terrängtransport är kända. Priset bygger på den totala arealen som hör till en och samma startplats och är lägre med ökande antal ha.

   Pristillägg tillkommer när ett objekts tyngdpunkt ligger mer än 400 m körväg från startplatsen: 100 kr/ton för varje påbörjade 100 m.

   Vill du ha en prislista för SG-systemet? Ring 0418-765 00 eller e-posta skogensgodsling@yara.com

  3. Reservobjekt

   I anslutning till gödslingsobjekten måste det finnas reservobjekt där ev. överbliven gödsel kan spridas. Tumregeln är att reservobjekten ska motsvara ca 10 % av den totala arealen om ordinarie bestånd utgör.

  4. Kartmaterial

   SG-systemet använder digitala kartor över de objekt som ska gödslas, både till lastbilarna som transporterar gödselsäckarna ut till objekten samt till skogsmaskinerna. Ett bra kartmaterial är en förutsättning för att vi ska kunna hitta fram till gödslingsobjekten, utföra ett bra arbete i skogen och sedan lämna en dokumentation på utfört arbete. Följ våra Anvisningar för kartmaterial_2019  Där finns också exempel på hur kartorna kan se ut och hur kartorna kan kopplas ihop med beställningen. Det är mycket viktigt att ange larmkordinaterna i kartmaterialet för varje objekt. Tänk på att larmkoordinaterna ska anges för en plats som är lämpliga att användas både som lossningsplats för spridningsgruppen och som utryckningsfordon lätt kan komma fram till.

   Kontakta oss om du har problem med att ta fram lämpligt kartmaterial.

   Ladda ner våra Anvisningar för kartmaterial_2019

  5. Försäljningsvillkor

   Ladda ner våra Försäljningsvillkor 2019

Till sidans top ↑