Hur lönsamt är skogsgödsling?

Det är sedan länge väl dokumenterat att skogsgödsling är en av de mest lönsamma åtgärderna du kan vidta i din skog. Lönsamheten skapas av volymeffekten respektive dimensionseffekten. Gödslingen ger en ökad tillväxt under ca 8-10 år, vilket ger ett tillskott på upptill 15-20 skogskubikmeter/ha (se tabell nedan). Värdet av dessa kubikmeter utgör volymeffekten. Dimensionseffekten är en konsekvens av trädens ökade diametertillväxt. Den ökade diametertillväxten ger dig ett högre kubikmeterpris och dessutom något lägre avverkningskostnader per kubikmeter.

Ståndortsindex Norrland
m3sk/ha
Svealand och Götaland
m3sk/ha
T16
G16
16
17
14
15
T20
G20
17
19
15
17
T24
G24
19
21
16
17
T28
G28
17
19
14
17

Några tumregler för skogsgödsling:

  • 1 investerad krona ger 3 tillbaka.
  • Skogsgödsling ger en årlig real förräntning på insatt kapital på 10–15 %.
  • Genom att gödsla ett bestånd kan värdetillväxten i beståndet öka med ca 50 %.

Myror

Vad styr lönsamheten
– vad är lönsammast att skogsgödsla?

De två faktorer som har klart störst påverkan på skogsgödslingens lönsamhet i ett enskilt bestånd är virkespriset och förräntningstiden. Det aktuella virkespriset vid slutavverkning är svårt att påverka i någon större omfattning, men genom skötselåtgärder som exempelvis stamkvistning kan virkesvärdet höjas kraftigt. Förräntningstiden styrs genom att förlägga gödslingen så nära inpå slutavverkningen som möjligt. Eftersom gödslingseffekten i normalfallet är ca 8–10 år bör gödslingen i första hand styras till bestånd som ska avverkas om 10–15 år. I andra hand gödslas fina tallbestånd med 20–30 år kvar till slutavverkning.

Skogsgödslingens lönsamhet kan beräknas på många olika sätt. Vi har samlat några exempel som du når via länken “Kalkylexempel“.  Vill du göra egna beräkningar utifrån din skog? Använd vår lönsamhetskalkyl.

Till sidans top ↑