Lästips och länkar om skogsgödsling

 

Lästips

Artikel Källa År
Uppdrag: Maxa produktionen Sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp, 44 2018
Här duschas skogen med gödning Gröna affärer, nr 3 2018
Skogsgödsling ger klimatvinst och ökad lönsamhet Skogforsk 2017
Forskare sätter fart på skogen Sveriges Radio 2017
Yaras Broschyr om skogsgödsling Yara 2016
En skandalartad historia Skogsägaren, nr 6 2014
Fredrik gödslade skogen – nu vill han göra det igen Lantbruk&Skogsland, 21 september 2014
5 tips för gödsling Skogsägaren nr 4, 2014
Skogsvårdslagsstiftningen – gällande regler 1 april 2017 Skogsstyrelsen 2014
Trettioåriga fältförsök med kvävegödsling ger nya resultat. Skogforsk 2013
Öka värdet på din skog genom gödsling StoraEnso Excellent nr 2, StoraEnso 2013
Gödsling – lönsam åtgärd med klimatnytta StoraEnso Excellent nr 2, StoraEnso 2013
Karolina gillar gödsling Skogen nr 3, Föreningen Skogen 2013
Skogsgödsling – en växande åtgärd SkogsEko nr 1, Skogsstyrelsen 2013
Kväve – för mycket eller för lite Ukonf 2012, Skogforsk 2012
Lennart ökar värdet i sin skog Växtpressen nr 2, YARA 2011
Bra och snabb avkastning på skogsgödsling ATL 2011
Skogforsk ger svar om gödsling Skogforsk 2011
Idéer och värderingar i den svenska skogsgödslingens historia Fakta Skog nr 10, SLU 2010
Gödslar med fläkt Skogen nr 5 2010
Gödsling höjer produktionen PS Praktisk Skogsbok 2009
Kväveutsläpp ökar kolbindning SLU 2007
Kol- och energibalans vid gödsling Yara 2007
Handledning om skogsgödsling Skogforsk 2005
Ökad kolbindning genom gödsling SLU 2005
Vedkvalitet och gödsling SLU 2003
Ny vår för skogsgödslingen? Resultat nr 23, Skogforsk 2003
Gödsling och gremmeniella Skogforsk 2002
Kvävegödsling inget miljöhot Skogseko nr 2 2002
Gödslingsstopp får effekter på ekonomin Skogseko nr 2 2002
Projekt Kväve 2002: Kvävegödsling och miljön, Resultat Nr 14 Skogsforsk 2002
Kväve 2002 – en konsekvensbeskrivning av skogsgödsling i Sverige. Redogörelse Nr 6 Skogsforsk 2002
Kvävebrist i skogen SLU 2001

Till sidans top ↑