SG-systemet – paketlösning för skogsgödsling

Bakom SG-systemet finns Skogens Gödslings AB (SGAB), som har varit verksamt inom skogsgödsling sedan 1973 och har gödslat 350 000 ha. Idag är vi en ledande aktör i Sverige både sett till volym och kompetens inom markburen skogsgödsling. Från och med 2012 är företaget PEFC-certifierat. Se giltigt certifikat här.

Vårt mål är att genom att erbjuda en komplett paketlösning göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare att gödsla din skog och därmed öka lönsamheten på ditt skogsinnehav. Våra kunder finns idag såväl bland de stora skogsbolagen som bland allmänningar, stift och enskilda skogsägare.

För närvarande sträcker sig vårt huvudsakliga arbetsområde från Södermanland i söder till Jämtland i norr. Vid tillräcklig objektstorlek kan vi givetvis arbeta även utanför detta område. Skogens Gödslings AB ägs gemensamt av Yara AB och Svenska Lantmännen och har sedan november 2016 kontor i Malmö.

Vad är SG-systemet?

SG-systemet är en helhetslösning för skogsgödsling. Vi erbjuder rådgivning, transport av gödselmedel, planering och spridning av gödsel, omhändertagande av emballage samt återrapportering av dokumentationen från utfört uppdrag till ett fast pris.

SG-systemet använder egenutvecklade spridare och datorprogram för att kunna gödsla med så hög precision som möjligt. Gödseln blåses ut genom ett spridarrör som kan ställas att sprida i olika sektorer. Denna lösning gör det möjligt att undanta områden som inte är lönsamma att gödsla eller som ska undantas av miljöskäl. Gödseln blåses ut snett uppåt och från en hög utsläppspunkt vilket ger låg känslighet för sidolutningar på spridaren. I och med att vi kan sprida gödseln där den gör mest nytta och undvika områden som inte lönar sig att gödsla är vår spridningsmetod den mest lönsamma för skogsägaren.

SG-Systemets dataprogram

SG-systemets dataprogram SG-NutriMap loggar körvägar och spridningen löpande under körningen och gör det möjligt för våra erfarna och välutbildade entreprenörer att utföra en jämn och noggrann spridning och samtidigt logga resultatet för redovisning av uppdraget till dig.

Vårt skogsgödselmedel

Skog-CAN är ett specialgödselmedel för skogsmark som är väl testat och beprövat. Det tillför kväve i en form som snabbt tas upp av trädrötterna. Det innehåller också dolomitkalk som motverkar försurningen. Då svensk skogsmark ofta har ett lågt innehåll av näringsämnet bor finns även detta ämne med i Skog-CAN. 150 kg kväve eller 555 kg Skog-CAN är en lämplig giva per ha. På sämre boniteter kan man öka givan något. Bara några dagar efter spridning brukar gödselkornen vara upplösta och inte synas mer.

Så här fungerar SG-systemet:

 1. Val av bestånd

  Utifrån befintliga rekommendationer kan du själv bestämma vilka bestånd som är lämpliga för gödsling. Gör en grovsortering med hjälp av din skogsbruksplan men kontrollera sedan bestånden så att uppgifterna stämmer överens. Vi står gärna till tjänst för rådgivning. Minsta storlek på enskilda objekt ska vara 2 ha beroende på att gödselsäckarna på 1 ton räcker till ca 2 ha.

  De olika certifieringsstandarderna FSC och PEFC utgör inget hinder för gödsling förutsatt att man följer Skogsstyrelsens allmänna råd.

  Skogsgödsling bör samrådas med Skogsstyrelsen.
  Kontakta Skogsstyrelsen i ditt område för mer information.
  Länk till blankett för samrådsanmälan
  Exempel på ifylld samrådsanmälan

  Hur lönsamt är SG-Systemet

 2. Lönsamhetskalkyl

  Med utgångspunkt från de uppgifter du har om din skog, kan du själv beräkna hur mycket du kommer att tjäna på gödslingen (vi hjälper dig om du vill). Arealen, boniteten, det geografiska läget, skogens ålder och trädslagblandning hör till de uppgifter som behövs. Dessa finns i regel i din skogsbruksplan.

  Testa vår lönsamhetskalkyl

 3. Fast pris

  Totalkostnaden för spridningen, inklusive gödselmedel och transport, fastställs före beställning. Priset grundas på objektstorlek samt avstånd från gödselupplag till objekt.

  Försäljningsvillkor 2019

 4. Transport av skogsgödselmedel och emballage

  En 24-meters långtradare transporterar och ställer ut gödselsäckarna på startplatsen vid objektet. Säckarna väger 1 ton och räcker till 2 ha. Efter utförd spridning ansvarar vi för att tomsäckar och emballage tas tillvara och lämnas till återvinning.

 5. Noggrann spridning

  Oavsett när under barmarkssäsongen skogsgödseln sprids, ökar trädtillväxten redan året efter. Tack vare GPS-utrustning och riktbar spridarutrustning kan spridningen anpassas under körningen för att säkerställa att gödseln sprids med precision. På detta sätt är det möjligt att begränsa spridningen till de delar av bestånden som har bäst tillväxtpotential, vilket bidrar till god gödslingsekonomi. Samtidigt skonas miljön eftersom man kan undvika spridning på impediment som hällmarker, vattendrag, kärr, vägar och ekologiskt känsliga ytor.

  En SG-grupp hinner med att gödsla ca 30-80 ha per dag beroende på maskingrupp, terrängförhållanden och objektsstorlek.

  Du kan se och följa spridningsgruppens planering i årets spridningsprogram. (Kontakta skogensgodsling@yara.com för inloggningsuppgifter)

  Noggrann spridning med SG-Systemet

 6. SG-NutriMap

  I maskindatorerna används SG-NutriMap som är ett egenutvecklat GPS-baserat system för att logga spridning och körvägar under körning. NutriMap använder digitala kartor som visar beståndsgränser, skyddsvärda miljöer, vägar och annan viktig information. Resultatet av spridningen dokumenteras på kartor där spridarens väg genom markerna, gödslad markyta och eventuella avvikelser redovisas tillbaka till dig.

NutriMap

Till sidans top ↑